Zastrašujući prizor: Drinsko jezero na ulazu u Višegrad zatrpano smećem iz tri države :: zoricakusmuk.info ::

Zastrašujući prizor: Drinsko jezero na ulazu u Višegrad zatrpano smećem iz tri države


Drinsko jezero na ulazu u Višegrad već danima je doslovno prekriveno tonama plutajućeg otpada, a zastrašujuće prizore snimili smo i danas.

Tone otpada, plastika, boce, odbačene gume, buradi, kućni aparati, kabasti i drugi predmeti plutaju jezerom, a nakupljeni su iza barijere za smeće postavljene uzvodno od postojeće višegradske brane.

Jedna od najljepših evropskih rijeka pretvorena je u deponiju smeća, a prizori nisu nikakva novost jer je problem aktuelan već godinama, posebno u vrijeme većih padavina i nabujalih voda kada se na istoj lokaciji stvaraju ostrva otpada različitih vrsta koje su stigle u jezero iz rijeka i pritoka iz tri države, Srbije, BiH i Crne Gore, slivajući se iz vodotoka, te priobalnih područja sa loše uređenih deponija.

Činjenica je takođe da su divlje deponije nastale duž vodotoka rezultat potpune ekološke neosvještenosti i ljudskog, ali definitivno i nemara vlasti koje se ovim problemom očito ne bave dovoljno ozbiljno.

Na problem plutajućeg otpada godinama ukazuju ekološki aktivisti, ribari, ljubitelji rijeka, ali i građani zabrinuti zbog mogućih epidemija.

Klix

 

online