Prijeti li Srbima u FBiH potpuni nestanak?


Broj Srba u FBiH, sa prijeratnih 540.000 sveden je na svega četrdesetak hiljada. Zbog konstantnog ugrožavanja njihovih prava prijeti im potpuni nestanak, poručili su iz Odbora za poštovanje prava Srba u FBiH. Sada im prijeti i eskalacija migrantske krize.

Migrantska kriza u Unsko-sanskom kantonu kulminira zbog sve većeg broja njihovih incidenata, poručili su iz Udruženja povratnika. Najpogođeniji su Srbi povratnici u Bosanski Petrovac, zbog širenja kampa Lipa.

- U tom širenju predviđeni su prostori za edukaciju, rekreaciju, zabavu i stambeni blokovi. Kad sve saberemo, Bosanski Petrovac će dobiti mini grad koji će, po broju stanovnika, biti dosta veći od njega - izjavio je predsjednik Udruženja povratnika u Unsko-sanski kanton Nemanja Davidović.

A kamp se širi uglavnom na zemlju u vlasništvu Srba, često bez njihovog znanja. Zbog toga je važno da se svi Srbi, koji imaju imovinu u FBiH, obrate jednoj od šest kancelarija Vlade Srpske za besplatnu pravnu pomoć Srbima u FBiH, kako bi zaštitili svoje vlasništvo.

- Pitanje je da li su ti Srbi zaštitili svoju imovinu, da li su se obratili katastrima, da li znaju da je njihova imovina na udaru. Srbi moraju da shvate da moraju da se bore za svoja prava - rekao je predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović.

Iz Odbora su ukazali i na konstantno kršenje ustavne odredbe o konstitutivnosti naroda, njihovu zastupljenost u federalnim i kantonalnim organima vlasti.

Iako bi trebalo da budu zastupljeni prema rezultatima popisa iz 1991. godine, Srbi su, kažu, svedeni na nivo statističke greške.

Nisu rijetki ni primjeri poput Posavskog kantona, gdje Srba nema u organima vlasti.

- Imamo jednog Srbina, koji je inače Hrvat, ali se radi daljeg napredovanja i odlaska u Dom naroda, uoči prošlih izbora izjasnio kao Srbin - izjavio je predsjednik Srpskog građanskog udruženja Posavina Damir Ivetić.

Sve ovo konstatovano je i u izvještaju Ombudsmana BiH o zastupljenosti naroda na nivoima vlasti FBiH i kantona.

Osim preporuke nadležnima da obezbijede ustavni princip zasnovan na proporcionalnoj zastupljenosti, daljih pomaka nije bilo.

 


Komentara