TEREX INŽENJERING DUŽAN DA RITE UGLJEVIK ISPLATI 4,9 MILIONA MARAKA


U dugogodišnjem sporu koji je vođen između d.o.o . Terex inženjering kao tužioca protiv RiTE Ugljevik kao tužene strane, a zbog utvrđivanja izgubljene dobiti usljed činjenice da navedena firma po raspisanom tenderu iz 2003. godine nije izvršila tenderom predviđene količine otkrivke na PK Bogutovo Selo, Terex inženjering je po pravosnažnim presudama četiri puta naplatio svoja potraživanja.
"Dvije naplate u iznosu od 4.880.345 KM i 3.271.055 KM je vratio ovom preduzeću kroz provedene protivizvršne postupke", navode iz Informativne službe RiTE Ugljevik.
Naplatu finansijskih sredstava od 2.798.556 KM koje je d.o.o. Terex ostvario po u tom momentu pravosnažnim presudama, a na dan 18.02.2014. godine ovom preduzeću je odbio da vrati i pored više upućenih zahtijeva.
Preduzeće RiTE Ugljevik je 06.11.2016. godine podnijelo tužbu sa zahtjevom za povrat navedenih sredstava. Tužba je usvojena presudom Okružnog privrednog suda od 01.10.2021. godine i potvrđena presudom Višeg privrednog suda od 28.03.2022. godine, tako da je d.o.o Terex inženjering obavezan pravosnažno da preduzeću isplati iznos od 2.798.556 KM sa zakonskom zateznom kamatom, što trenutno iznosi 4,9 miliona KM.
Isplatom navedenog iznosa preduzeću, može se očekivati okončanje sporova vođenih između preduzeća d.o.o. Terex inženjering i RiTE Ugljevik.

 


Komentara