Zoran Džida ostaje na funkciji predsjednika Okružnog suda Bijeljina


Zoran Džida ostaje na funkciji predsjednika Okružnog suda Bijeljina
 
Odlukom Visokog i tužilačkog savjeta BiH, dosadašnji predsjednik Okružnog suda Bijeljina Zoran Džida ponovo je izabran na ovu funkciju.
Kako je potvrđeno u VSTS, osim Džide, a kada su u pitanju imenovanja na pravosudne pozicije, članovi VSTV BiH su na nivou Republike Srpske, imenovali Slavicu Bambulović, na poziciju predsjednika Okružnog suda u Doboju, a Dragana Ivića, na poziciju predsjednika Osnovnog suda u Prnjavoru, Tatjanu Radulj, na poziciju predsjednika Osnovnog suda u Novom Gradu.
 
Pri donošenju Odluke o imenovanju, kako navode iz VSTV BiH, u obzir su uzeti kriterijumu, između ostalog, stručno znanje, radno iskustvo, radni rezultati, stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri, sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavljaju dužnosti u okviru funkcije za koju su se kandidati prijavili.
 
Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija stupiće na dužnost 1. novembra 2021. godine.

 


Komentara