Vlada RS: Roditelji mogu raspolagati imovinom maloljetnog djeteta u nekim situacijama :: zoricakusmuk.info ::

Vlada RS: Roditelji mogu raspolagati imovinom maloljetnog djeteta u nekim situacijama


Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona, po hitnom postupku, s ciljem dodatne zaštite imovinskih prava i interesa djeteta.

Ministarstvo pravde Srpske je kao obrađivač ovog zakona primilo više inicijativa udruženja građana čiji je primaran cilj djelovanja zaštita porodice i djece za izmjenama člana 335. Porodičnog zakona, koja se odnosi na ograničavanje raspolaganja imovinom kada su u pitanju novčana sredstva djeteta.

Ove inicijative su obrazložene da ova novina u porodičnom zakonodavstvu dovodi do niza poteškoća u primjeni kod organa starateljstva, u bankarskom sektoru /raspolaganje štednjom/, kao i kod samih roditelja.

"Ministarstvo pravde, kao obrađivač Porodičnog zakona, odnosno članovi radne grupe koji su učestvovali u izradi ovog zakona su predmetnu inicijativu razmotrili i prepoznali kao opravdanu, ali ne iz razloga što 'ograničavanje raspolaganja imovinom kada su u pitanju novčana sredstva djeteta' nije u skladu sa Ustavom Srpske, već iz razloga poteškoća u samoj primjeni. Član 335. zakona je izmijenjen na način se u stavu 3. i 4. propisuje da se nepokretnosti, prava veće vrijednosti i vrednije stvari iz imovine maloljetnika mogu otuđiti ili opteretiti samo radi izdržavanja, liječenja, vaspitanja ili obrazovanja maloljetnog djeteta i to samo ako su iscrpljene sve mogućnosti lica koja su po zakonu dužna da izdržavaju dijete, a da imovinom maloljetnog djeteta roditelji mogu raspolagati samo uz prethodnu saglasnost organa starateljstva", navodi se u saopštenju.

Izvršene su i druge korekcije u svrhu unapređenja porodičnopravnih odnosa ili su u funkciji korekcija i usaglašavanja postojećih rješenja.

Vlada Srpske utvrdila je danas i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, po hitnom postupku, radi njegovog usklađivanja sa Porodičnim zakonom i unapređenja parničnog postupka.

"Stupanjem na snagu Porodičnog zakona bilo je neophodno pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku u dijelu koji se odnosi na propisivanje posebnog postupka u bračnim i porodičnim odnosima, u sporovima o vršenju roditeljskog prava i održavanju ličnih odnosa sa djetetom, u sporovima radi utvrđivanja, odnosno osporavanja očinstva i materinstva, te u sporovima o izdržavanju maloljetne djece ili djece nad kojom je produženo roditeljsko pravo", saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Pored ove izmjene Vlada je dala je saglasnost da se 4.380.000 KM doznače Institutu za javno zdravstvo Srpske za finansiranje obavezne imunizacije.

Ova sredstva se, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, obezbjeđuju u budžetu Republike, a biće doznačena u skladu sa procedurom dodjele granta.

Takođe, Vlada Srpske zadužila je Ministarstvo trgovine i turizma da putem Crvenog krsta Republike Srpske ugroženim kategorijama stanovništva podijeli 500.000 kilograma brašna i paketa osnovnih životnih namirnica iz zaliha robe nabavljenih u postupku interventne nabavke.

Nezavisne

 

online