Okružno javno tužilaštvo Bijeljina i glavni okružni tužilac Olga Pantić na testu - pred Ustavnim sudom pokrenuto pitanje ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u OJT Bijeljina :: zoricakusmuk.info ::

Okružno javno tužilaštvo Bijeljina i glavni okružni tužilac Olga Pantić na testu - pred Ustavnim sudom pokrenuto pitanje ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u OJT Bijeljina


U pitanju je Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina, koji je stupio na snagu 10. maja 2023. godine, a usvojen odlukom Olge Pantić. Inicijativa za pokretanje ustavnosti i zakonitosti ovog Pravilnika podnesena je jer isti nije u skladu sa Zakonom o javnim tužilaštvima RS, Zakonom o državnim službenicima, Zakonom o radu i Uredbom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti u republičkim organima uprave RS, kao aktima više pravne snage, što ga čini neustavnim, jer je odredbama člana 108. stav 2. Ustava RS određeno da propisi i drugi opšti akti moraju biti u skladu sa zakonom.Postavlja se logično pitanje zašto Republičko javno tužilaštvo RS nikada nije donijelo kodeks i pravilnike koji bi bili obavezujući za sva okružna tužilaštva u RS. 

Zbog toga su zaposleni u različitim okružnim javnim tužilaštvima u nejednakom položaju.

Link na kojem možete pročitati Pravilnik: 

https://portalfo2.pravosudje.ba/vstvfo-api/vijest/download/103758

 

online