Republičko tužilaštvo započelo rad po krivičnoj prijavi protiv načelnika Policijske uprave Bijeljina Stjepana Terzića i inspektora PU Mladena Maksimovića :: zoricakusmuk.info ::

Republičko tužilaštvo započelo rad po krivičnoj prijavi protiv načelnika Policijske uprave Bijeljina Stjepana Terzića i inspektora PU Mladena Maksimovića


Republičko tužilaštvo potvrdilo nam je da krivična prijava protiv Maksimović Mladena i Terzić Stjepana zaprimljena 29.12.2023. godine i putem sistema za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima dodijeljena u rad republičkom javnom tužiocukoji će izvršiti analizu prijave i preduzeti dalje mjere i radnje iz nadležnosti tužilaštva za koje procijeni da su potrebne.
Naglašavam da je u pitanju prijava koju smo zajedno Advokatska kancelarija Duška Tomića i ja, kao vlasnik portala zoricakusmuk.info, podnijeli ne samo Republičkom tužilaštvu nego i drugim bh. pravosudnim i relevantnim institucijama, ali i međunarodnim u BiH , protiv Stjepana Terzića, načelnika Policijske uprave Bijeljina i Mladena Maksimovića, policijskog službenika u PU Bijeljina - PS 1.
Maksimović Mladen je 06.02.2023. godine u Bijeljini, nakon što je postupao po prijavi Blagojević Milice iz Bijeljine koja je prijavila KD “Nasilje u porodici”, kada je na licu u kojoj je prijavila svog supruga Blagojević Milana da je nad njom i njihovim dvogodišnjim sinom vršio nasilje u porodici.
Po prijavi Blagojević Milice je postupila patrola policije koja je dolaskom na lice mjesta potvrdila navode njene prijave te o tome obavjestila dežurnu službu koja je na lice mjesta poslala uviđajnu ekipu.
Makismović Mladen je tom prilikom bio dužan obavjestiti dežurnog tužioca o navedenom događaju koji bi mu tom prilikom naložio mjere i radnje u daljem postupanju što on nije učinio već je napustio lice mjesta.
Takođe, nije preduzeo niti jednu radnju u cilju zaštite žrtve nasilja, kao ni maloljetnog djeteta iako je prijavljeni Blagojević Milan sklon nasilju jer se radi o licu koje boluje od epilepsije i koristi psihoaktivne medikamente!
Daljim radom na dokumentovanju ovog događaja, Maksimović Mladen je saslušao Blagojević Milicu u službenim prostorijama PS BN1 te ni o tome nije obavjestio dežurnog tužioca, dok Milana Blagojevića nije nikako ni saslušavao niti je u Okružno javno tužilaštvo Bijeljina poslao bilo kakav izvještaj o počinjenom KD “Nasilje u porodici”.
Da li je Stjepan Terzić sve ovo uradio u dogovoru sa Olgom Pantić, glavnom okružnom tužiteljicom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina i majkom Milana Blagojevića, ili ne, saznaće se kroz ovaj predmet!
Dragi čitaoci, da li je to očigledno procijenite sami!

 

online