Vlada Srpske: Data saglasnost da tim Civilne zaštite bude upućen u Sloveniju :: zoricakusmuk.info ::

Vlada Srpske: Data saglasnost da tim Civilne zaštite bude upućen u Sloveniju


Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o Zahtjevu Republike Slovenije za traženje međunarodne pomoći putem Mehanizma civile zaštite Evropske unije i kapacitetima Republičke uprave civilne zaštite za odgovor na navedeni zahtjev.

 Zaključkom Vlade, daje se saglasnost Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske za slanje tima u Republiku Sloveniju na osnovu Zahtjeva upućenog putem Mehanizam civilne zaštite Evropske unije.

U skladu sa potrebama navedenim u Zahtjevu za teškom mehanizacijom i ljudstvom Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske uz angažovanje privrednih subjekata, na raspolaganje će staviti 2 bagera gusjeničara i tim od 12 pripadnika Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpkse, koji će u Republiku Sloveniju biti upućeni kao tim Republike Srpske u sastavu ukupne pomoći koja se pruža iz BiH.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Informaciju o potrebnim dodatnim sredstvima za sanaciju štete od elementarnih nepogoda osnovnoškolskih i srednjoškolskih objekata u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske i Ministarstvo prosvjete i kulture obezbijediće dodatna finansijska sredstva u Budžetu Republike Srpske za sanaciju šete na svim školskim objektima koji su oštećeni u toku posljednje vremenske nepogode u Republici Srpskoj.

Ministarstvo prosvjete i kulture očekuje da će dodatnu finansijsku podršku pružiti UNDP i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i da će zajedničkim naporima biti obezbijeđeni svi potrebni uslovi za završetak planiranih radova do početka nove školske godine.

Dodatna finansijska sredstva biće obezbijeđena u skladu sa procijenjenim iznosima koji su dostavljeni od strane rukovodstva osam osnovnih i srednjih škola: JU OŠ "Vuk S. Karadžić" Kozarska Dubica, JU OŠ "Nemanja Vlatković" Šipovo, JU OŠ "Vuk Karadžić" Jezero, JU OŠ "Sveti Sava" Brod, JU OŠ "Šamac" Šamac, JU SŠC "Nikola Tesla" Šamac, JU OŠ "Stevan Nemanja" Bijeljina i JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina.

Vlada Republike Srpske i Ministarstvo prosvjete i kulture očekuju od direktora osnovnih i srednjih škola da preduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi se radovi na sanaciji školskih objekata sproveli u što kraćem vremenskom periodu, a najkasnije do početka nove školske godine.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o aktivnostima u vezi pregovora oko zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske.

S tim u vezi, Vlada Republike Srpske je uputila preporuke za dalji nastavak pregovora u vezi zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na Odluku o utvrđivanju kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj za 2024. godinu.

Odredbom člana 64. stava 2. Zakona o strancima (“Službeni glasnik BiH“, br. 88/15 i 34/21) propisano je da Savjet ministara godišnju kvotu radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u narednoj godini u BiH utvrđuje na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, a na osnovu iskazanih potreba organa nadležnih za zapošljavanje stranaca u entitetima i Brčko Distriktu.

U skladu sa članom 5. stav 3. Zakona o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/09, 117/11 i 56/22) godišnju kvotu radnih dozvola za Republiku Srpsku utvrđuje JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, uz saglasnost Vlade Republike Srpske.

Odlukom Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, broj 01.6/0101-668-1/23 od 31.07.2023.godine, utvrđena je godišnja kvota radnih dozvola za zapošljavanje 1.400 stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj za 2024. godinu i to 1.000 za novo zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva i 400 za produženje ranije izdatih radnih dozvola.

Ovakvim načinom utvrđivanja kvote radnih dozvola u BiH za 2024. godinu, Republika Srpska i njene institucije i dalje zadržavaju punu autonomnost i nadležnost u ovoj oblasti.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektu "Podrška prevenciji i borbi protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu".

Budžet ovog regionalnog projekta je 30 miliona evra, a finansijeri su Evropska komisija sa 30 miliona evra, Ministarstvo za ekonomsku saradnju SR Njemačke (BMZ) sa 1.5000.000,00 evra, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Italije (IT MoI) sa 1.375.000,00 evra i Kraljevina Holandija sa 428.000,00 evra. Implementatori projekta su Njemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ), Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Italije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske (CIVIPOL), Centar za međunarodnu pravnu saradnju Holandije (CILC), Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Austrije (AT MoI), Njemačka federalna policija (DE FedPol). Fokus novog projekta će biti na predmetima trgovine i krijumčarenja ljudi (sa posebnim fokusom na migracije) u svim oblastima od interesa za domaće i strane aktere, od kriminalnog djelovanja do prevencije i zaštite žrtava, kao i oduzimanja nelegalno stečene imovine.

Planirano trajanje projekta je od juna 2023. do maja 2027. godine. Kroz Projekat institucije Republike Srpske će ojačati svoje kapacitete i unaprijediti saradnju sa domaćim i stranim partnerima u svim oblastima sprečavanja i borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima, od prevencije, otkrivanja i istrage krivičnih djela, do pomoći i zaštite žrtava trgovine ljudima.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku kojom se odobrava isplata finansijskih sredstava, za period 01.01. do 30.09.2023. godine, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 1.500.000,00 KM.

Sredstva iz ove odluke raspoređuju se na sljedeći način:
za nerazvijene opštine: Bratunac 46.038,00 KM, Višegrad 42.658,00 KM, Vlasenica, 43.642,00 KM, Donji Žabar 42.968, 00 KM, Kostajnica 45.592,00 KM, Ljubinje 43.688,00 KM, Nevesinje 43.688,00 KM, Novi Grad 42.518,00 KM, Petrovac 38.842,00 KM, Petrovo 43.690,00 KM, Ribnik 42.442,00 KM, Rogatica 41.458,00 KM, Han Pijesak 41.442,00 KM, Šamac 44.858,00 KM, Šipovo 41.458,00 KM.

Za izrazito nerazvijene opštine: Berkovići 41.900,00 KM, Vukosavlje 45.175,00 KM, Istočni Drvar 38.150,00 KM, Istočni Mostar 43.900,00 KM, Istočni Stari Grad 39.400,00 KM, Jezero 45.375,00 KM, Kalinovik 40.225, 00 KM, Kneževo 43.675,00 KM, Krupa na Uni 45.375,00 KM, Kupres 39.600, 00 KM, Lopare 44.075,00 KM, Novo Goražde 42.075,00 KM, Osmaci 44.675,00 KM, Oštra Luka 44.325,00 KM, Pelagićevo 41.850,00 KM, Rudo 45.325,00 KM, Srebrenica 43.300,00 KM, Trnovo 40.625,00 KM, Čajniče 42.300,00 KM i Šekovići 43.675,00 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi izgradnje krovne konstrukcije Spomen hrama posvećenom jasenovačkim žrtvama u Međuvođu.

RTRS

 

online