Pripadnici RUCZ RS učestvovali na konferenciji Jačanje kapaciteta globalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini :: zoricakusmuk.info ::

Pripadnici RUCZ RS učestvovali na konferenciji Jačanje kapaciteta globalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini


Juče je u Sarajevu održana naučno-stručna konferencija pod nazivom ”Jačanje kapaciteta globalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa u lokalnim zajednicama u BiH ” koja je okupila predstavnike lokalnih zajednica u BiH, predstavnike Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR, domaćih i međunarodnih institucija, organizacija i stručnjaka angažovanih na realizaciji ciljeva i aktivnosti Globalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa.

Konferenciju su otvorili ministar bezbjednosti BiH Nenad Nešić i rezidentna predstavnica UNDP Bosne i Hercegovine Steliana Nedera.

U okviru konferencije održane su tri naučne panel-diskusije.

U sklopu druge panel diskusije pod nazivom ” Interoperabilnost svih aktera u implementaciji politika Sendai okvira 2015-2030″ iskustva i znanja ispred Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske predstavila je Aleksandra Malinović.

 

online