Kostrešević: MUP spreman za bezbjedan dan tokom izbornog dana


Štab bezbjednosne akcije "IZBORI 2022" procjenjuje i konstantno prati bezbjednosnu situaciju na teritoriji Republike Srpske i okruženja, te u skladu sa tim planira aktivnosti, ostvaruje kontakte i saradnju sa drugim subjektima koji su značajni za sprovođenje Opštih izbora raspisanih za 2. oktobar 2022. godine.

Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević koji rukovodi Štabom MUP-a Republike Srpske „IZBORI 2022“ održao je danas sastanak sa članovima Štaba i načelnicima svih deset policijskih uprava u Republici Srpskoj, te naložio sprovođenje svih potrebnih mjera i radnji iz okvira nadležnosti MUP-a u cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja svih aktivnosti u vezi sa predstojećim Opštim izborima.

Na sastanku je konstatovano da je u Republici Srpskoj povoljan bezbjednosni ambijent, te da je u dosadašnjem predizbornom periodu na području Republike Srpske evidentirano ukupno 25 incidenata, od čega se njih 17 odnosi na oštećenje predizbornih plakata.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske angažovaće svoje maksimalne kapacitete, kako bi svih 1.415 lokacija za glasanje na području Republike Srpske bilo obezbjeđeno u skladu sa aktuelnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Podsjećamo, povodom održavanja „Opštih izbora 2022“, lokacije za izdavanje ličnih dokumenata Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (referati za lične karte, prebivališta, boravišta, JMB i akvizicija) radiće u subotu, 01. oktobra i nedjelju 2. oktobra 2022. godine u periodu od 07,00 do 19,00 časova.

U cilju preduzimanja mjera i radnji za bezbjedno održavanje „Opštih izbora 2022“, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija i zabrani saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tona ukupne mase u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske od 02.10.2022. godine u 00,00 časova do 03.10.2022. godine do 06,00 časova.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedeni period neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija.

 


Komentara