U Gradskoj upravi upravni inspektor “češlja” papire o zapošljavanju novih radnika za koje se na godišnjem nivou izdvaja oko dva miliona KM


Da li je rad gradonačelnika Petrovića transparentan i kako se troše narodne pare?!
 
Prema našim informacijama, u Gradskoj upravi danima boravi upravna inspektorica koja kontroliše dokumentaciju u vezi zapošljavanja radnika bez konkursa.

Kako saznajemo, u pitanju su zapošljavanja u periodu od kada je na funkciji gradonačelnika Ljubiša Petrović.

Upravna inspektorica Gordana Ivanović za ovu regiju izjavila je da nam ne može dati zvanične informacije u vezi kontrole u Gradskoj upravi Bijeljine, te nas uputila da to zatražimo u resornom Ministarstvu lokalne uprave i samouprave RS.
Do kraja radnog vremena nismo dobili odgovor iz resornog ministarstva niti iz Gradske uprave.

Kako saznajemo od radnika Gradske uprave sa višegodišnjim stažom, mlade kolege koje nemaju riješen status na neodređeno vrijeme su jako nervozni, jer se pominje podatak da je sporno zaposlenje oko 40-tak osoba.

Prema zvaničnim dokumentima Gradske uprave do kojih smo došli, za isplatu bruto plata i drugih ličnih primanja u 2022. godinu nedostajuće oko 1,3 miliona KM.Među razlozima navedenim za nedostatak sredstava za ove namjene navodi se, između ostalog, povećanje broja radnika zaposlenih u Gradskoj upravi na određeno vrijeme u 2022. godini. Zatim, povećan iznos rashoda za naknade za prevoz na posao i sa posla, a zbog povećanja broja radnika koji na to ostvaruju pravo.

Prema podacima iz Odsjeka ULJR, na dan 30. juna ove godine ukupan broj zaposlenih u Gradskoj upravi je 438, od kojih je stalno zaposlenih 346, a privremeno 71 lice, dok su ostali volonteri i pripravnici.

Ukupni rashodi za lična primanja za jun iznose 1.068.600 KM od čega se, prema gruboj procjeni, oko 173.220 odnosi  na lična primanja privremeno zaposlenih.

Kada se pomenuti iznos pomnoži sa 12 mjeseci, dođe se do iznosa od nešto više od dva miliona KM. Malo li je, i to u godini krize....
 
Gdje se krši zakon?
 
Kako saznajemo, u Gradskoj upravi prekršen je maksimalan broj zaposlenih prema Zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi, što povlači i prekršajnu odgovornost gradonačelnika jer se krše zakonski propisi.

Osim toga, ovlaštena lica nezakonito nezakonito obavljaju poslove načelnika odjeljenja. 

 

 


Komentara