​Skupština Grada Bijeljina


​Skupština Grada Bijeljina
Na sjednici Skupstine grada Bijeljina izabrana je Komisija za izbor i imenovanje u sastavu od sedam članova na čijem čelu je Miroslav Milovanović (SNSD), a potpredsjednik je Ivana Stanišić (SDSS). Članovi komisije su Nedeljko Jović (SP), Čedomir Stojanović  (DEMOS), Mustafa Gradaščević  (SDA), Slaviša Marković (PDP) i Ilija Radić (SDS). Izboru Komisije prethodila je rasprava o sastavu Komisije, jer je prvobitni prijedlog podrazumijevao samo jednog člana opozicije. Nakon pauze od 10 minuta, usaglašeno  je da se u interesu nastavka rada sjednice, udovolji zahtjevu opzicije, te je Milan Trninić (US), odustao od članstva u Komisiji, a u interesu odbornika opozicije.
Komisija za izbor i imenovanja sa pet glasova za i dva uzdržava (opozicija), predložila je Aleksandra Đurđevića (SNSD) za predsjednika Skupstine.  Član Komisije Slaviša Marković (PDP) rekao je da će dva opoziciona člana Komisije biti uzdržani po pitanju izbora i dva potpredsjednika i sekretara Skupštine. 
Gradonačelnik Ljubiša Petrović izjavio je da očekuje  da Skupština radi u skladu sa zakonom i da je u interesu građana neophodan konstruktivan rad. Đurđević je tajnim gladanjem  izabran sa 22 glasova za i 8 protiv.
Komisija za izbor i imenovanja sa pet glasova za i dva uzdrzana(opozicija), predlozila je Aleksandra Djurdjevica (SNSD) za predsjednika Skupstine.  Clan Komisije Slavisa Markovic(PDP) rekao je da ce dva opziciona clana Komisije biti uzdrzani po pitanju izbora i dva potpredsjednika i sekretara Skupstine.Gradonacelnik Ljubisa Petrovic (SDS), izjavio je da ocekuje da Skupstina radi u skladu sa zakonom i da je u interesu gradjana, neophodan konstruktivan rad. Đurđević je tajnim gladanjem  izabran sa 22 glasova za i 8 protiv.

 


Komentara