USKORO ĆE BITI POZNATI REZULTATI DA LI JE ZEMLJIŠTE U BROCU ZAGAĐENO JER "HEMOS IMPREGNACIJA" KORISTI KREOZOT - OPASNU I KANCEROGENU MATERIJU


Komplesk fabrika "Hemos impregnacija" i "Meridijana"
 
Portal www. zoricakusmuk.info, i Agencija u okviru koje posluje naš portal,  uskoro će imati rezultate analize zemljišta oko kompleksa firmi “Meridijana” i “Hemos impregnacija” u semberskom selu Brodac.

Analizu obavljaju  eminentni stručnjaci prestižnog novosadskog instituta, a rezultate ćemo da objavimo čim ih dobijemo.
Analiza zemljišta ne može da se izvrši u BiH, je niko ne radi tu vrstu analize, niti jedna ustanova niti institut ni u Republici Srpskoj ni u Federaciji BiH, nego se ovakve analize moraju obaviti na nekom od ovlaštenih licenciranih instituta u regionu.

U ovom slučaju, analizu zemljišta iz sela Brodac, izvađenu van kruga kompleksa fabrike, rade eminentni stručnjaci na jednom od ovlaštenih i licenciranih instituta u Novom Sadu.

Stručnjaci ovog instituta izrazili su zabrinutost za zagađenje zemljišta u selu Brodac, s obzirom da "Hemos" u ovom semberskom selu koristi kreozit jer je, kako su rekli, u pitanju opasna materija.

„U pitanju je opasna i kancerogena materija“, izjavio je za naš portal stručnjak za analize zemljišta na ovom respektabilnom novosadskom državnom institutu čiji ćemo izvještaj o analizi zemljišta objaviti čim bude završen, a na ovom izvještaju će stajati i njegov potpis.

On je izjavio da na uzorcima zemljišta oko kompleksa fabrika „Meridijana“ i  „Hemos impregnacija“  treba izvršiti određivanje sadržaja policikličnih aromatičnih ugljovodonika u zemljištu .

Prema njegovim riječima, to su (acenaften, acenaftilen, antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b) fluoranten, benzo (k)fluoranten, benzo(g,h,i) perilen, krizen, dibenzo(a,h) antracen, fenantren, fluoren, fluoranten, indeno (1,2,3- c,d)piren, piren, naftalen) (tehnika GC/MS).

Vrlo indikativno je da je posljednja analiza zemljišta koja je vršena unutar kompleksa fabrika „Meridijana“ i  „Hemos impregnacija “obavljena 2014. godine i to na privatnom institutu u Srbiji. Za 19 godina rada samo jedna analiza zemljišta!!!!???

Vlasnik 50 odsto akcija u preduzeću “Meridijana” i “Hemos Impregnacija” Zoran Matić, iako je obećao analizu zemljišta unutar kompleksa, naglo se predomislio tvrdeći da “sumnja u namjere napada na fabrike”.

Postavlja se logično pitanje – da li Matiću smeta naša namjera da se izrvrši analiza zemljišta ili mu smeta da analiza bude izvršena na državnom ovlaštenom Institutu u Vojvodini, s obzirom da niko u BiH ne radi ovu vrstu analize.

Ako neko ništa ne krije, zašto se plaši analize!

„Ne dozvoljava analizu zemljišta mimo protokola i procedura koje su predviđene zakonom. Obećanje da će dozvoliti uzorkovanje zemljišta ne želi jer sumnja u motive koji su doveli do napada na njega“, lično nam je napisao Matić tokom našeg sastanka.
 

Postavio mi je i pitanje zašto ja njemu lično nisam ispričala sa kim sam nekada bila u emotivnoj vezi. Za 20 godina svoje novinarske karijere ovako nešto nisam doživjela. Pa niko ni njega nije pitao za emotivni život, tako da je tu apsurdan svaki komentar. A znao je zvati na piće, nuditi večeru, ali ja sam rekla dostojanstveno i kulturno da ne padam na šarm.

MATIĆ NIJE ISPUNIO OBEĆANJE

Podsjećamo da je Matić 13. oktobra obećao za portal zoricakusmuk.info da će “Hemos impregnacija” i “Meridijana” dozvoliti analizu zemljišta u kompleksu ovih fabrika.

Tada je izjavio da se „svake godine rade redovne analize i da do sada nije bilo problema niti bilo šta sporno. Uzmite uzorke odakle želite i poslaćemo ih na analizu gdje Vi izaberete, ali niko za to nema nadležan u BiH”, izjavio je Matić 13. oktobra za naš portal, mada tada nije precizirao na koje analize misli, da li je mislio na analize zemljište ili neke druge.

Matić je izjavio tada  da firme posluju po ekološkim standardima i da nema brige za zdravlje stanovništva, navodeći da se otpadne materije otpremaju preko licenciranih preduzeća za tu vrstu otpada u Republici Srpskoj..
 
Kao suvlasnik preduzeća „Hemos“ i „Meridijana“ nije osporio činjenicu da isparenja iz pogona budu neugodnog mirisa, ali tvrdi da ništa nije opasno za zdravlje građana koji žive na tom području.
 
Podsjećamo da je firma "Hemos impregnacija" nekada poslavala u Srbiji, mjestu Debeljača, a onda su se preseili u Karakaj. Nakon brojnih protesta stanovništva ovog zvorničkog naselja, tadašnji vlasnik prodaje ovu firmu DOO "Meridijani".
 
Portal zoricakusmuk.info želi da utvrdi da li ima zagađenja zemljišta, vazduha i vode za piće koju koriste mještani ovog sela, koje se nalazi od Bijeljine na 10-tak kilometara u pravcu Rače. 
 
Portal zoricakusmuk.info želi da utvrdi da li rad ovih fabrika ima posljedice po zemljište, vazduh i vodu za piće sela Brodac, naročito ako se, između ostalog, zna da sela ka Rači imaju veliki problem sa endemskom nefropatijom jer koriste vodu iz bunara. I po broju oboljelih u Semberiji, najveći broj je upravo na tom području.

PORTAL ZORICAKUSMUK.INFO OČEKUJE DA ĆE ZEMLJIŠTE U SELU BRODAC BITI BEZ ZAGAĐENJA, ALI SAČEKAĆEMO ANALIZU!!!!


https://www.facebook.com/watch/?v=675439490044161


/nastaviće se /
 

 


Komentara