Očekujemo odgovore "Elektro-Bijeljine"


"Elektro-Bijeljina"
Portal www.zoricakusmuk.info obratio se danas ZEP „Elektro-Bijeljina“ da nam odgovore na sledeća pitanja:

  1. Koliko je do sada radnika uzelo otpremine, i koji su to iznosi?.
  2. Koliko radnika je dobilo otpremine u iznosu od 50 hiljada KM?  Posljednje informacije kojima raspolažem je da su, do početka jula, u "Elektro– Bijeljina" u prvom krugu isplaćene  otpremnine za 160 radnika, koje u prosjeku iznose oko 30.000 KM, što je ranije novinarima potvrdio je potvrdio Milan Lukić, predsjednik Sindikalne organizacije u ovom preduzeću.
  3. Koja je faza /krug/ sada u toku /poznatoje da su planirana 4 faze - kruga/ i da li je ovaj proces pri kraju i kada bi se moglo očekivati da sve bude završeno?
  4. Da li će „Elektro-Bijeljina“ moći da nastavi normalno rad bez teškoća sa stručnim licima u ovoj oblasti, jer je, ipak, dosta stručnjaka koji su uzeli otpremine /inženjeri, tehničari, električari..../?
  5. Da li je u „Elektro-Bijeljini“ od početka primjene Pravilnika o sporazumnom prekidu radnog odnosa i socijalnog zbrinjavanja radika, bilo prijema radnika, tu konkretno mislim na volontere i da li je neko dobio rješenje o zaposlenju na neodređeno ili određeno  vrijeme. Ako ih ima koliko je takvih – volontera i onih koji rade na određeno ili neodređeno vrijeme?
  6. Koliko je „Elektro-Bijeljina“ u proteklih pet godina kupila kabla SKS 4x70 mm 2 /zanima me količina i po kojoj cijeni sa PDV-om/?

 


Komentara