Policija počela sa uzimanjem izjava od ljudi koji su dobili sredstva na ime podsticaja u poljoprivredi


Policija počela sa uzimanjem izjava od ljudi koji su dobili sredstva na ime podsticaja u poljoprivredi
​Pripadnici Policijske uprave Bijeljina počeli su uzimanjem izjava od osoba čija se imena nalaze na spiskovima onih koji su dobili sredstva iz budžeta Grada Bijeljine na osnovu podsticaja u poljoprivredi i poljoprivredne afirmacije, i to bez javnog poziva zbog čega su brojni semberski poljoprivrednici ogročeni,jer nisu  imali priliku ni da apliciraju za sredstva.  
 
Ovo su portalu zoricakusmuk.info potvrdili mještani u selima ka graničnom prelazu Rača, između ostalog u selu Brodac.
 
Izjave od osoba sa spiskova koji su dobili novac na ime podsticaja u poljoprivredi se uzimaju na osnovu prijave  Agencije “Ozna info”, u okviru koje posluje portal www.zoricakusmuk.info, sa ciljem provjere navoda da li je bilo netransparentnog trošenja sredstava iz budžeta Grada Bijeljina.


Novak Kovačević, glavni okružni tužilac, potvrdio je našem portalu već ranije da Okružno tužilaštvo Bijeljina proslijedilo prijavu Policijskoj upravi Bijeljina.
 
“Prijava je proslijeđena u policiju radi provjera te prikupljanja informacija i dokumentacije u vezi sa prijavom”, izjavio je glavni okružni tužilac Okružnog tužilaštva u Bijeljini Novak Kovačević za portal zoricakusmuk.info

Ovo znači da će svi koji su se našli na spornim spiskovima dati izjavu policiji, a sve sa ciljem da se utvrdi da li je bilo nezakonitosti prilikom podjele ukupno oko 619.000 km a bez javnog poziva na ime afirmacije u poljoprivredi i podsticaja u poljoprivredi.
 
Podjećamo da se Agenciji ''Ozna info'', vlasništvo Zorice Kusmuk, kako je navedeno u prijavi koja je predata Tužilaštvu, obratilo  više lica sa informacijama o navodnim zloupotrebama položaja u Administrativnoj službi Grada Bijeljina.
 
To se odnosi, kako navode naši sagovornici, na nezakonitu dodjelu novčanih sredstava bez objave javnog poziva i to u ukupnom iznosu 619.700,00 KM.
 
Prema zaprimljenim informacijama novčana sredstava su dodijeljena po dva osnova, a bez javnog poziva, na ime ''Podsticaj poljoprivredne proizvodnje'' sa budžetske pozicije 415200-6 (515108) u iznosu od 269.700,00 KM i na ime ''Afirmacija domaće proizvodnje, studije, sajmovi'' sa budžetske pozicije 415200-1 (515101) u iznosu od 350.000,00 KM.
 
Oba navedena iznosa su isplaćena iz budžeta Grada Bijeljina za 2020. godinu, što se vidi iz dokumentacije koju je Agencija “Ozna info” dostavila Okružnom tužilaštvu.
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=124792656022443&id=102483644920011


Prema zaprimljenim informacijama neki od korisnika kojima su isplaćena sredstva, a bez javnog poziva, su bliski srodnici lica zaposlenih u Administrativnoj službi Grada Bijeljine (neka od imena objavljena su već ranije), te da je bilo podjele novca na osnovu rodbinskih, tazbinskih ili kumovskih odnosa.
 
TUŽILAŠTVO I POLICIJA TREBA DA UTVRDE DA LI BILO “FAMOZNIH” KOVERATA SA NOVCEM
 
Izvori portala www.zoricakusmuk.info, između ostalog, tvrde da su lica koja su dobila novčana sredstva vraćala određene iznose u kovertama licima koja su zadužena za ovakve sumnjive radnje (npr lica koja su dobila  15.000,00 KM, što je bio i najveći iznos koji je dodjeljivan, vraćala su po 10.000,00 KM u kovertama, a lica koja su dobila manje iznose vraćali su u kovertama manje iznose novca).
 
“S obzirom da Agencija Ozna info ne želi da objavljuje informacije za koje nema dokaze dostavljamo Vam podatke sa kojima raspolažemo u nadi da ćete Vi kao nadležna institucija izvršiti neophodne provjere i utvrditi da li je bilo kršenja zakonskih propis”, navedeno je u našoj prijavi Okružnom tužilaštvu.
 
AGENCIJA “OZNA INFO” I PORTAL www.zoricakusmuk.info VJERUJU U RAD NADLEŽNIH INSTITUCIJA
 
Agencija “Ozna info” i portal www.zoricakusmuk.info očekuju da će nadležno tužilaštvo i policija  da utvrde da li je trošenje sredstava bilo tranparentno, s obzirom da nije bilo nikakvog javnog poziva zbog čega je mnoštvo semberskih poljoprivrednika ogorčeno, i da li je počinjeno krivično djelo ''Zloupotreba položaja odgovornog lica'' iz člana 249. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

 


Komentara