Hitno upozorenje korisnicima Google Chrome-a: Više platformi ozbiljno ranjivo :: zoricakusmuk.info ::

Hitno upozorenje korisnicima Google Chrome-a: Više platformi ozbiljno ranjivo


Ozbiljnost ovih problema dovela je do toga da Google odmah izda ažuriranje, sa najnovijim izdanjem Chrome-a koje je riješilo 12 bezbjednosnih problema, od kojih su dva klasifikovana kao visoka ozbiljnost
 
Nacionalni tim za hitne slučajeve u računarskim situacijama CERT-In, izdao je upozorenje o visokom riziku za korisnike Google Chrome-a, naglašavajući hitnu potrebu za akcijom za ublažavanje potencijalnih bezbjednosnih prijetnji.
 
Izdato upozorenje naglašava nekoliko ranjivosti identifikovanih u desktop izdanju Google Chrome-a, kojima bi udaljeni napadači mogli da manipulišu kako bi izvršili proizvoljno mijenjanje koda na određenim sistemima.
 
Prema procjeni CERT-In-a, ove ranjivosti utiču na sve verzije Google Chrome-a pre v122.0.6261.57 na Windows, Mac i Linux platformama.
 
Ozbiljnost ovih problema dovela je do toga da Google odmah izda ažuriranje, sa najnovijim izdanjem Chrome-a koje je riješilo 12 bezbjednosnih problema, od kojih su dva klasifikovana kao visoka ozbiljnost, pet kao srednje ozbiljnost i jedna kao niska ozbiljnost. Kao priznanje istraživačima koji su otkrili ove ranjivosti, Google je dodelio 28.000 dolara nagrade za greške.
 
Da bi se smanjio rizik od potencijalnih napada, savjetuju se korisnici Google Chrome-a da bez odlaganja ažuriraju svoje pregledače na najnoviju verziju.
 
Kako korisnici mogu ručno da ažuriraju Google Chrome:
 
Otvorite Google Chrome na radnoj površini i pronađite tri vertikalne tačke u gornjem desnom uglu, pored slike profila.

Kliknite na vertikalne tačke da biste otkrili padajući meni, a zatim izaberite "Pomoć".

U meniju "Pomoć" izaberite "O Google Chrome-u".

Google Chrome će automatski provjeriti da li postoje ažuriranja i pokrenuti proces instalacije.

Kada se ažuriranje završi, kliknite na dugme "Ponovo pokreni" da biste ponovo pokrenuli pregledač sa instaliranom najnovijom verzijom.

Pridržavajući se ovih jednostavnih koraka, korisnici mogu da ojačaju svoj sistem protiv potencijalnih bezbjednosnih rizika povezanih sa zastarjelim verzijama pretraživača. Mere kao što je brzo ažuriranje softvera su ključlne za jačanje protiv evoluirajućih sajber prijetnji.

Mondo.ba

 

online