Dačić: Najizazovnija borba Srbije za Kosovo i Metohiju


Ministar spolјnih poslova Ivica Dačić danas je u obraćanju na Ministarskoj konferenciji frankofonije u Tunisuistakao da je Srbija posvećena mirnom rješavanju svih kriza i sukoba u frankofonom svijetu, a da je najizazovnija borba Srbije usmjerena ka očuvanju njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, odnosno rješavanju pitanja Kosova i Metohije.

On je napomenuo i da prisustvo Srbije na konferenciji, na kojoj tzv. Kosovo učestvuje u svojstvu posmatrača, ni na koji način ne prejudicira priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti niti ima ikakvog uticaja na njeno doslјedno poštovanje Rezolucije 1244 SB UN.

- Naprotiv, današnje učešće Srbije, uprkos ovoj otežavajućoj okolnosti koja zadire duboko u naše vitalne interese, zapravo pokazuje ogroman značaj koji posvećujemo saradnji sa Međunarodnom organizacijom Frankofonije - istakao je ministar spolјnih poslova.

On je rekao da Srbija u zalaganju za mirno rješavanje sporova podržava Povelјu UN i da u tom pogledu ima poseban senzibilitet.
- Od svih naših borbi, najizazovnija je ona usmjerena ka očuvanju našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta, to jest, rješavanju pitanja Kosova i Metohije - naveo je Dačić i dodao da boreći se za očuvanje svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, Srbija istovremeno staje u odbranu univerzalnih principa međunarodnog prava.

Dačić je zahvalio domaćinu, kako je rekao, prijatelјskom Tunisu, na organizaciji sastanaka u drevnoj i istorijski bogatoj Đerbi.
- Uvjeren sam da će današnji ministarski sastanak, kao i predstojeći Samit doprinijeti uspješnom sprovođenju, dalјoj modernizaciji i jačanju značaja i spremnosti da se odgovori na mnogobrojne izazove sa kojima se suočava frankofoni svijet - rekao je Dačić.

Istakao je da se nada da će Srbija nastaviti sa dobrom saradnjom sa tom međunarodom zajednicom i napomenuo da je cilј Srbije  sticanje punopravnog članstva.

Dačić je rekao da Srbija poštuje i njeguje jezičke, kulturne i političke vrijednosti Međunarodne organizacije Frankofonije i podržava njenu posvećenost miru, demokratiji i lјudskim pravima, kao i privrženost poštovanju ustavnog poretka i vladavine prava.

On je pozdravio i posvećenost Međunarodne organizacije Frankofonije u promovisanju rodne ravnopravnosti i jednakosti, kao suštinskog uslova za postizanje Cilјeva održivog razvoja.

Dačić je govorio i o aktivnostima koje je sprovela Srbija i istakao da su studijski programi na francuskom jeziku dostupni na četiri univerziteta, a bilingvalna nastava dostupna u sedam osnovnih i srednjih škola.

- Francuski jezik se uči u 360 osnovnih, 187 srednjih i pet škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Ipak, naša istorijska privrženost francuskom jeziku i jezičkoj raznovrsnosti nas podstiče da težimo još bolјim rezultatima, kroz nalaženje adekvatnih načina za prioritizaciju francuskog jezika na svim nivoima obrazovanja - rekao je Dačić, saopštilo je Ministarstvo spolјnih poslova.

Kako kaže, potvrda pozitivnog angažmana Srbije na polјu promocije frankofone kulture može se prepoznati i u odluci Univerzitetske agencije Frankofonije (AUF) da otvori svoju kancelariju u Srbiji.

Dačić je istakao i da je Srbija zemlјa u kojoj frankofonija simbolizuje - jednakost, komplementarnost i solidarnost (égalité, complémentarité, solidarité), što je ujedno i moto ove uvažene organizacije.

- Frankofonija je za nas stvar izbora, a naša duboka posvećenost njenim principima nas inspiriše da joj nađemo visoko mjesto u svim segmentima našeg društva. Stoga, još jednom upućujemo poziv generalnoj sekretarki da posjeti Srbiju i sama se uvjeri kako u tradicionalno gostoprimstvo moje zemlјe, tako i u značaj koji pridajemo frankofoniji - rekao je Dačić.

Tanjug
 

 


Komentara