Okružni sud o odeđivanju mjere pritvora za ubistvo Aleksandra Vukovića


osumnnjičeni za ubistvo
Rješenje koje je našem portallu dostavljeno iz bijeljinskog Okružnog suda prenosimo u cjelosti, a u vezi ubistva Aleksandra Vukovića prije nekoliko dana:

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OKRUŽNI SUD U BIJELJINI
BROJ:12 0 K 008733 21 KPP 3
BIJELJINA, 07.10.2021. GODINE
Okružni sud u Bijeljini, po sudiji Z. Dž. kao sudiji za prethodni postupak, u predmetu krivične istrage protiv osumnjičenog Lj. D., zbog osnovane sumnje da je učinio krivično djelo – ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika RS, odlučujući o prijedlogu Okružnog javnog tužioca u Bijeljini za određivanje pritvora br. T14 0 KT 0030645 21 od 07.10.2021.godine, nakon ročišta na kojem je saslušan osumnjičeni u prisustvu njegovog branioca advokata S.M. i tužioca R. A, koje je održano dana 07.10.2021.godine i istog dana donosi, sledeće
R J E Š E NJ E
Prema osumnjičenom:
L.D., zv. “LJ.”, sin D. i majke S. r. G., rođen ......godine u B., nastanjen u naselju D. ul. K. br. 1, grad B., pismen, po zanimanju elektroničar-mehaničar, sa završenom SSS, nezaposlen, neoženjen, bez djece, po narodnosti Srbin, državljanin RS-BiH, lošeg imovnog stanja, neosuđivan, ne vodi se drugi krivični postupak, JMBG .......,
zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo – ubistvo iz člana 124. stav 1.Krivičnog zakonika RS
iz razloga propisanih u čl. 197. st. 1. tačke b) i g) Zakona o krivičnom postupku RS
ODREĐUJE SE PRITVOR
koji po ovom rješenju može trajati najduže jedan mjesec koji se ima računati od 06.10.2021.godine od 06,25 časova kao dana i časa lišenja slobode i može trajati najduže do 06.11.2021.godine.
Obrazloženje
Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini je u podnesku br. T14 0 KT 0030645 21 od 07.10.2021.godine sudiji za prethodni postupak ovog suda stavilo prijedlog za određivanje pritvora osumnjičenom L. D. zbog osnovane sumnje da je učinio krivično djelo – ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika RS. Okružni javni tužilac određivanje pritvora predlaže iz razloga propisanih u čl. 197. st. 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku RS i obrazlaže prijedlog činjenicama da je u dosadašnjem toku postupka nesporno utvrđeno da je osumnjičeni počinio predmetno krivično djelo na način što je dana 06.10.2021.g. oko 02,10 časova u mjestu M., grad B., ispred prodavnice “B. L.” u uračunljivom stanju, svjestan svoga djela čije je izvršenje htio, zbog međusobnih nesuglasica, u namjeri da liši života V.A. iz Bijeljine, pošto su se putem telefona preko aplikacije “Telegram” prethodno dogovorili da se sastanu na tom mjestu i riješe međusobne nesuglasice i pošto je iz svoje kuće uzeo kuhinjski nož sa zelenim rukohvatom dužine oštrice oko 10 do 15 cm, došao na navedeno mjesto tako što se dovezao svojim putničkim motornim vozilom marke “Škoda fabija” , sive boje, reg. oznaka .... u kome su se sa njim nalazila lica T.S. i N. Z. – M. oba iz b., gdje je sačekao V. A. koji se dovezao sa svojim vozilom marke “Golf 5” – tamno plave boje, reg. oznaka ..., pa kada je V. A. zaustavio svoje vozilo i izašao iz istog sa mjesta vozača prišao mu i nožem koji je ponio sa sobom držeći nož u desnoj ruci zadao mu više uboda u tijelo i to u predjelu vrata, grudnog koša, stomaka i lijeve ruke, nakon čega je ostavljajući povrijeđenog V.A.na tom mjestu, ponovo sjeo u svoje vozilo i udaljio se u pravcu B., a prilikom vožnje pored magistralnog puta B.-.R sa desne strane gledano u pravcu B. iz vozila odbacio nož kojim je prethodno zadao ubode V. A., pa je svojim vozilom otišao u B., dok je V. A. telefonom pozvao svog prijatelja S. N. kome je saopštio da ga je Lj. izbo nožem u M. pred prodavnicom i tražio od njega da pozove Hitnu pomoć, pa je V. A. tada i telefonom pozvao Policijsku stanicu B. i dežurnom saopštio da ga je Lj. D. izbo nožem u M. ispred prodavnice i da mu je hitno potrebna pomoć, nakon čega je na lice mjesta izašla patrola Policijske stanice iz B. u sastavu D. D., J.M. i M. B. koji su zatekli V.A. kako leži na zemlji krvav pored vrata vozača svog vozila kada im je V. A. saopštio da ga je nožem izbo Lj. D. da bi tada V. vozilom Hitne medicinske pomoći DZ B. bio prevežen u Urgentni centar bolnice, gdje je primljen u 03,15 časova igdje je usljed zadobijenih povreda preminuo u 03,40 časova, da bi se Lj. D. iz B. vratio u B. gdje je u 06,25 časova u ul. S. bio lišen slobode od strane policijskih službenika PS Bijeljina 1.
Obrazlažući prijedlog Okružni javni tužilac je u činjeničnom smislu veoma detaljno i jasno obrazložio dosadašnji tok istražnog postupka u okviru kojeg su na nesporan način utvrđene sve naprijed navedene činjenice koje ukazuju na osnovanost prijedloga za određivanje pritvora. Iz izlaganja tužioca kao i iz predloženih dokaza proizilazi nesporan zaključak da su svi dokazi koji su do sada izvedeni takvog karaktera da sasvim osnovano ukazuju na opisanu radnju za koju se osumnjičeni tereti.
Branilac osumnjičenog izlažući odbranu i očitujući se na prijedlog za određivanje pritvora je istakao da i pored mase izvedenih dokaza po ocjeni odbrane ne postojoe čvrste činjenice da bi se radilo o krivičnom djelu ubistvo iz člana 124. st. 1. Krivičnog zakonika RS već o krivičnom djelu ubistvo na mah, jer po stanovištu odbrane samo se utvrđivanjem motiva izvršenja ovog krivičnog djela može doći do pravilne pravne kvalifikacije radnji djela za koje se tereti osumnjičeni. Pored toga odbrana je iznijela i razloge koji se odnose da ne postoje uslovi za određivanje pritvora po osnovu čl. 197. st. 1. tačka b) i g) ZKP RS ističuči da u ovom slučaju pritvor nije neophodan i da se može ostvariti prisustvo osumnjičenog u daljem vođenju krivičnog postupka određivanjem mjera zabrane.
Izjašnjavajući se o ovakvoj odbrani osumnjičeni u potpunosti prihvata izlaganje svog branioca.
Međutim, sve naprijed navedene činjenice po ocjeni ovog suda upućuju na zaključak da bi osumnjičeni mogao biti počinilac krivičnog djela ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika RS jer su te činjenice nesporno utvrđene iz zapisnika o ispitivanju osumnjičenog Lj.D.pred Okružnim javnim tužiocem na dan 07.10.2021.g. te zapisnika o saslušanju svjedoka D.D., J. M. i S. N. kao i materijalnih dokaza i to zapisnika o uviđaju sačinjenog 06.10.2021.g., kriminalističko tehničkog izvještaja od 06.10.2021.g. i medicinske dokumentacije koja se odnosi na prijem V. A. i vrijeme kada je isti preminuo od zadobijenih povreda. Svi naprijed navedeni dokazi saglasno i nesporno potvrđuju navode koji se odnose na činjenični opis radnje krivičnog djela za koje se osumnjičeni tereti, a koja radnja u svemu ispunjava sve bitne elemente krivičnog djela ubistvo iz čl. 124. st. 1. Krivičnog zakonika RS. Dakle, sud nalazi da je u ovom slučaju ispunjen osnovni i prvenstveni uslov za postojanje pritvora a koji se odnosi na postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni počinio predmetno krivično djelo.
Prilikom ocjene posebnih uslova za određivanje pritvora propisanih odredbama člana 197. stav 1. tačka b) i g) ZKP RS ovaj sud nalazi da su u ovom slučaju ispunjeni i uslovi za određivanje pritvora osumnjičenom kako pod tačkom b), tako i pod tačkom g) člana 197. stav 1. ZKP RS jer u konkretnom slučaju do sada utvrđene činjenice upućuju na zaključak da postoji osnovana bojazan da bi osumnjičeni mogao sakriti ili uništiti tragove vezane za predmetno krivično djelo, a koji su važni za dalje vođenje krivičnog postupka i koji se odnose na pronalaženje sredstva kojim je izvršeno krivično djelo u ovom slučaju noža.Pored toga postoji osnovana bojazan da bi osumnjičeni mogao uticati na svjedoke T. S. i N. Z.-M. koji su bili očevidci radnje izvršenja predmetnog krivičnog djela kao i radnje koja se odnosi na odbacivanje noža od strane osumnjičenog na relaciji puta B.-R.. Dakle, radi se o dva veoma važna dokaza koja se odnose na sredstvo izvršenja i uticaja na svjedoke, a kako to proizilazi iz spisa predmeta, jer naprijed navedena dva svjedoka jedina znaju mjesto gdje je odbačen nož, pa sud upravo smatra da u ovom slučaju ove okolnosti ukazuju na osnovanu bojazan sakrivanja tragova odnosno sredstava izvršenja krivičnog djela putem uticaja na svjedoke. S toga je potrebno bilo odrediti pritvor po ovom osnovu iz razloga nesmetanog daljeg vođenja krivičnog postupka i utvrđivanja istinitog činjeničnog stanja, a što je cilj svakog krivičnog postupka, pa i postupka kojim se određuje pritvor. S toga je po ocjeni ovog suda veoma bitno provesti nesmetano ove dokaze bez mogućnosti da osumnjičeni utiče na ishod i postupak izvođenja ovih dokaza.
U ovom slučaju postoje i vanredne okolnosti koje upućuju na zaključak da bi puštanje na slobodu osumnjičenog rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda zbog toga što se osumnjičeni tereti da je počinio teško krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od 10 godina ili teža kazna, a djelo je posebno teško s obzirom na način izvršenja i nastalu najtežu posledicu, lišenje života jednog lica. Naime, iz činjeničnog opisa radnje izvršenja krivičnog djela kao i iz do sada izvedenih dokaza, nesporno proizilazi namjera osumnjičenog za izvršenje predmetnog krivičnog djela jer osumnjičeni se unaprijed priprema za to noseći nož sa kojim je izvršio predmetno krivično djelo pri čemu iako oštećeni prilikom susreta sa osumnjičenim nema bilo kakvo oruđe ili oružje lišava života oštećenog. Predmetni događaj se desio na javnom mjestu a koji je kasnije izazvao takvu pažnju i zanimanje medija i javnosti što po ocjeni ovog suda upućuje na zaključak da bi puštanje osumnjičenog na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda, jer ipak radi se o počinjenom teškom krivičnom djelu, najtežem krivičnom djelu sa najtežom posledicom, a koje je izvršeno na takav način i sa takvim sredstvom koje je kod lokalnog stanovništva, pa i šire izazvalo takav stepen pažnje i zainteresovanosti koja može rezultirati prijetnjom narušavanja javnog reda puštanjem osumnjičenog na slobodu jer se pažnja društvene zajednice i zainteresovanost medija upravo odnosi na okolnosti da je izvršeno ubistvo na veoma brutalan način, za sada bez utvrđenih razloga pa je i opravdana bojazan suda u pogledu remećenja javnog reda i mira jer upravo se ovim pritvorskim razlogom treba da štiti javni red i mir. Ovaj sud je razmatrao i prijedlog odbrane postavljen u smislu da se krivični postupak može voditi i sa određivanjem odgovarajućih mjera zabrane. Za ovakav prijedlog odbrana je dala razloge kojim opravdava mogućnost određivanja mjera zabrane dovodeći u sumnju postojanje pravne kvalifikacije radnji izvršenog krivičnog djela smatrajući da se radi o krivičnom djelu ubistvo na mah iz čl. 126. Krivičnog zakonika RS. Međutim, ovaj sud nalazi da u dosadašnjem toku postupka nije utvrđena ni jedna činjenica koja ukazuje na obilježje predmetnog krivičnog djela u smislu jake razdraženosti, napadom ubijenog, teškim zlostavljanjem ili teškim vrijeđanjem od strane ubijenog.
S obzirom na naprijed navedene razloge ovaj sud nalazi da je osnovan prijedlog Okružnog javnog tužioca u Bijeljini za određivanje pritvora pa je osumnjičenom pritvor određen u trajanju od mjesec dana a sve u cilju obezbjeđenja prisustva osumnjičenog radi uspješnog vođenja krivičnog postupka i nesmetanog daljeg vođenja istražnog postupka.
Iz navedenih razloga odlučeno je kao u izreci rješenja a na osnovu čl. 196. st. 2. Zakona o Krivičnom postupku RS.
Sudija za prethodni postupak
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba vijeću ovog suda iz člana 24. stav 5. ZKP RS u roku od 24 časa od časa prijema rješenja.

 


Komentara

  • Andol Odgovor

    12.10.2021 13:02

    Već je to završeno čim je djelo ubistvo koje je od 5 do 20 godina a sa olakšavajucim okolnostima od 1 do 8god po kzrs. Zašto nije djelo okarakterisano kao teško ubistvo jer jeste teško ubistvo i time se bavite pošteni cijenjeni novinaru Kusmuk.