Fond u potpunosti finansira hitnu zdravstvenu zaštitu u Srpskoj :: zoricakusmuk.info ::

Fond u potpunosti finansira hitnu zdravstvenu zaštitu u Srpskoj


Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u potpunosti finansira hitnu zdravstvenu zaštitu u službama hitne pomoći za sve građane bez obzira da li su osigurani ili ne što znači da su građani oslobođeni i plaćanja participacije.

Kako su istakli FZO RS, oni u cijelosti finansiraju hitne zdravstvene usluge.

"Budući da nam se često javljaju građani sa pitanjem da li se u službama hitne pomoći naplaćuje participacija, napominjemo da se hitna zdravstvena zaštita ugovara za sve stanovništvo (osigurane i neosigurane), te je Fond finansira u potpunosti", kazali su oni.

Ukoliko se desi da se naplati participacija ili puna cijena usluge u hitnim slučajevima, iz Fonda podsjećaju da osiguranik ima mogućnost da podnese zahtjev za refundaciju troškova, ali i da podnese prijavu povrede prava kako bi kontrolori Fonda mogli da utvrde zbog čega je usluga naplaćena.

"Pozivamo građane da koriste sve mehanizme predviđene za zaštitu prava, poput prijave povrede prava ne samo kada je riječ o eventualno naplaćenoj participaciju u hitnim slučajevima, nego i ukoliko smatraju da se neko od zakonom definisanih prava ne poštuje u praksi. Prijave povrede prava su konkretni instrumenti zaštite interesa osiguranih lica i načini da kontrolori Fonda utvrde da li je u zdravstvenoj ustanovi došlo do kršenja prava. Takođe, osiguranici uvijek mogu da kontaktiraju i zaštitnike prava osiguranih lica u svim filijalama Fonda ukoliko sumnjaju da je prekršeno neko njihovo pravo iz zdravstvenog osiguranja ili ukoliko im je potrebna informacija, savjet i slično", istakli su iz Fonda.

Fond zdravstvenog osiguranja pripremio je i izmjene Pravilnika o postupku korišćenja zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj kojim se definišu i rokovi važenja uputnica za bolničko liječenje koje propisuju ljekari u službama hitne pomoći ili doktori medicine iz specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

"Tako da su sada predloženim izmjenama rokovi važenja ovih uputnica, koje se izdaju u hitnim situacijama, 24 sata, dok i dalje uputnica izdata od strane porodičnog doktora za bolničko liječenje važi 30 dana", navode oni i podsjećaju da je prijedlog pravilnika koji predviđa pomenute izmjene usvojio je nedavno i Upravni odbor FZO RS, a trebalo bi da stupi na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku RS.

Nezavisne

 

online