Krivična prijava protiv načelnika Policijske uprave Bijeljina Stjepana Terzića i policijskog službenika PU Bijeljina Mladena Maksimovića :: zoricakusmuk.info ::

Krivična prijava protiv načelnika Policijske uprave Bijeljina Stjepana Terzića i policijskog službenika PU Bijeljina Mladena Maksimovića


Advokatska kancelarija Duška Tomića i ja, kao vlasnik portala zoricakusmuk.info, podnijeli smo Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv Stjepana Terzića, načelnika Policijske uprave Bijeljina i Mladena Maksimovića, policijskog službenika u PU Bijeljina - PS 1.
Dijelove krivične prijave objavljujem u cjelosti:

Na osnovu odredaba člana 222. i člana 223. Zakona o krivičnom postupku RS podnosimo:
PRIJAVU IZVRŠENJA KRIVIČNIH DJELA PROTIV:
1. MAKSIMOVIĆ MLADENA iz Bijeljine, policijskog službenika PU Bijeljina, policijska stanica Bijeljina 1
2. TERZIĆ STJEPANA iz Bijeljine, načelnika PU Bijeljina
ZBOG POSTOJANJA OSNOVA SUMNJE DA SU:
1. Maksimović Mladen, dana 06.02.2023. godine u Bijeljini, nakon što je kao policijsku službenik zajedno sa krim. tehničarom Šešlija Ognjenom postupao po prijavi Blagojević Milice iz Bijeljine koja je navedenog dana u ulici Baje Stanišića prijavila KD “Nasilje u porodici” u kojoj je prijavila svog supruga Blagojević Milana da je nad njom i njihovim dvogodišnjim sinom vršio nasilje u porodici, na način što je obavljao uviđaj na navedenoj adresi kojom prilikom je konstatovano da je su u stanu u kojem je prijavljeno nasilje nad Blagojević Milicom i njihovim dvogodišnjim sinom prijavljeno lice Blagojević Milan fizičkom snagom razvalio sobna vrata u stanu u namjeri da fizički napadne svoju suprugu i njihovo maloljetno djete.
Po prijavi Blagojević Milice je postupila patrola policije koja je dolaskom na lice mjesta potvrdila navode njene prijave te o tome obavjestila dežurnu službu koja je na lice mjesta poslala uviđajnu ekipu koju su činili Maksimović Mladen, kao krim inspektor i Šešlija Ognjen, kao krim tehničar.
Po dolasku na lice mjesta i sagledavanja činjenica započeta je službena radnja vršenja uviđaja te je tom prilikom kriminalistički tehničar fotografisao lice mjesta i oštećenja u stanu koja potvrđuju da se nasilje i dogodilo te su nakon obavljenog uviđaja napustili stan.
Makismović Mladen je tom prilikom bio dužan obavjestiti dežurnog tužioca o navedenom događaju koji bi mu tom prilikom naložio mjere i radnje u daljem postupanju što on nije učinio već je napustio lice mjesta.
Takođe, nije preduzeo niti jednu radnju u cilju zaštite žrtve nasilja, kao ni maloljetnog djeteta iako je prijavljeni Blagojević Milan sklon nasilju jer se radi o licu koje boluje od epilepsije i koristi psihoaktivne medikamente, čime je dodatno ugrozio sigurnost prijavitelja Blagojević Milicu i njihovo maloljetno dijete.
Daljim radom na dokumentovanju ovog događaja, Maksimović Mladen je saslušao Blagojević Milicu u službenim prostorijama PS BN1 te ni o tome nije obavjestio dežurnog tužioca, dok Milana Blagojevića nije nikako ni saslušavao niti je u Okružno javno tužilaštvo Bijeljina poslao bilo kakav izvještaj o počinjenom KD “Nasilje u porodici”.
Na osnovu javnih pogovaranja, razlog zašto Maksimović Mladen nije obavjestio dežurnog tužioca je taj što ga je telefonom pozvao načelnik PU Bijeljina Stjepan Terzić i naredio mu da ne zove tužioca niti da šalje bilo kakav izvještaj o tome jer je Blagojević Milan sin glavne tužiteljice OJT Bijeljina Olge Pantić.
Svjedoci tog poziva su Šešlija Ognjen krim.tehničar PU Bijeljina, a o tome direktna saznanja ima i komandir PS BN 1 Duško Vasiljević.
Kao posljedica ovakvog postupanja policijskkih službenika PU Bijeljina, dana 09.12.2023. godine, desilo se novi slučaj nasilja u porodici koje je počinio Blagojević Milan nad Blagojević Milicom koja je kao punomoćnika angažovala Duška Tomića, i tada se saznaje za sva ova dešavanja od 06.02.2023. godine.
Nakon što je sagledao kompletna situaciju, objavljena je video izjava Duška Tomića za portal zoricakusmuk.info (video izjava do sada ima preko 100 hiljada pregleda), kada je najavljena krivična prijava protiv odgovornih lica u PU Bijeljina za brojne propuste.
Nakon toga dolazi do saznanja da je odmah nakon tog oglašavanja advokata Tomića, načelnik PU Bijeljina Stjepan Terzić, ponovo pozvao krim inspektora Maksimović Mladena u svoju kancelariju u kojoj su još bili prisutni i komandir PS BN 1 Vasiljević Duško, njegov zamjenik Ristivojević Njegoš te načelnik Sektora kriminalističke policije PU Bijeljina Gajić Srđan.
Tom prilikom, Terzić Stjepan naređuje Maksimoviću da odmah podnese izvještaj tužilaštvu o događaju od 06.02.2023. godine iako je proteklo 10 mjeseci od događaja, a dežurni tužilac o tom događaju nikad nije obavješten što je Maksimović Mladen i učinio.
Dakle, iz gore navedenog činjeničnog opisa jasno i nedvosmisleno proizilazi osnovana sumnja da je Makismović Mladen počinio krivično djelo “Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja” iz člana 315. KZ RS u vezi sa KD “Sprečavanje dokazivanja” iz člana 336 KZ RS. 2. Terzić Stjepana, načelnika PU Bijeljina zato što je dana 06.02.2023. koristeći svoj službeni položaj i stvarni uticaj putem telefona pozvao postupajućeg inspektora Maksimović Mladena te mu naredio da ne izvrši službenu radnju koju je morao izvršiti u cilju dokumentovanja počinjenog KD “Nasilje u porodici” i to na na način što je saopštio da o prijavljenom KD ne obavještava dežurnog tužioca niti da o tome sačinjava bilo kakav izvještaj čime je počio KD “ Trgovina uticajem” iz člana 321. Stav 3. KZ RS u vezi sa krivičnim djelom “Sprečavanje dokazivanja” iz člana 336 KZ RS.
Ista krivična prijava biće podnesena
REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE - Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala BANJA LUKA.
Naglašavam da su pitanja o ovom policijskom izvještaju, podnesenom deset mjeseci nakon nemilog događaja postavljena (u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama) upućena PU Bijeljina i Okružnom tužilaštvu Bijeljina, ali, kako je bilo i očekivano, odgovor nismo dobili.
O navodima iz krivične prijave, biće obaviještene i druge relevantne domaće i međunarodne institucije, a direktor policije RS Siniša Kostrešević o nesavjesnom i neprofesionalnom postupanju pripadnika MUP-a RS.
Ukoliko tužilaštva ne budu radili - postupali obavjestiću VSTS BiH u cilju da se u Bijeljini ne dogodi slučaj kao u Gradačcu.

 

online