Vlada Srpske prihvatila Prijedlog zajedničke izjave o saradnji sa Mađarskom :: zoricakusmuk.info ::

Vlada Srpske prihvatila Prijedlog zajedničke izjave o saradnji sa Mađarskom


Vlada Republike Srpske prihvatila je danas Informaciju o Prijedlogu zajedničke izjave o saradnji između Vlade Republike Srpske i Vlade Mađarske.đ

U prijedlogu zajedničke izjave o saradnji, dvije strane izražavaju zajedničku namjeru da se ojača međusobna saradnja između institucija i privrednih subjekata Republike Srpske i Mađarske, na osnovu uzajamne koristi, a u cilju unapređenja privredne, naučno-tehnološke, obrazovne, kulturne i druge saradnje.

Takođe, strane izražavaju namjeru da, u okviru svojih institucionalnih nadležnosti i u skladu sa zakonima BiH i Republike Srpske i Mađarske, u punom poštovanju preuzetih međunarodnih obaveza i onih koje obavezuju Mađarsku zbog njene pripadnosti Evropskoj uniji, da promovišu realizaciju inicijativa od međusobnog interesa, kojima je cilj unapređivanje i proširivanje uzajamno korisne saradnje u sljedećim oblastima: privrede (energetika, industrija, mala i srednja preduzeća, poljoprivreda, vodoprivreda, turizam i druge privredne djelatnosti), nauke, tehnologije, kulture, obrazovanja, mladih, javne uprave i lokalne samouprave, zdravlja i drugim oblastima.

- Vlada Republike Srpske se upoznala sa Izvještajem o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1.1 – 31.12.2022. godine i Izvještajem o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period 1.1 – 31.12.2022. godine - saopšteno je iz Vlade Srpske.

Prema Izvještaju Agencije za bankarstvo, sve banke u Republici Srpskoj su pozitivno poslovale. Takođe, u izvještaju se navodi i da su sva mikorokreditna društva u Republici Srpskoj poslovala pozitivno.

Bankarski sistem Republike Srpske je, uprkos izazovnom poslovnom okruženju izloženom uticaju postpandemijskih i inflatornih pritisaka, kao i refleksije opštih međunarodnih kretanja na domaće tržište, održao stabilnost, koja se ogleda u zadovoljavajućim stopama adekvatnosti kapitala, stopama likvidnosti, pozitivnom poslovanju svih banaka uz poboljšanje koeficijenata profitabilnosti.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o pristupanju BiH programu Evropske unije za jedinstveno tržište (SMP).

- Budžet programa, koji obuhvata period od 2021. do 2027. godine, iznosi 4,2 milijarde evra, a tiče se šest tematskih oblasti/stubova (Povećanje efikasnosti jedinstvenog tržišta; konkurentnost i održivost malih i srednjih preduzeća; osiguranje efektivnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta kroz oblast standardizacije; unapređenje interesa potrošača i osiguranje visoke zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda; visok nivo zdravlja i sigurnosti za ljude, životinje i biljke u lancu ishrane; izrada i prenošenje visokokvalitetnih statistika o Evropi) - ističe se u saopštenju.

U septembru 2021. godine BiH je Evropskoj komisiji dostavila dopis kojim je iskazala interes za pristupanje programu.

Programu se može pristupiti po pojedinim stubovima od čega zavisi i visina ulazne karte.

- Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju koordinisalo je institucije Republike Srpske u procesu pristupanja programu, a na osnovu iskazanih obrazloženja institucija i zaključaka entitetskih vlada, potvrđen je zajednički interes svih nivoa vlasti i potvrđena je isplativost za pristupanje BiH stubu koji se tiče konkurentnosti i održivosti malih i srednjih preduzeća (nastavak programa COSME 2014-2020 - istakli su iz Vlade.

Realizaciju programa u Republici Srpskoj koordinisaće Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju i Ministarstvo privrede i preduzetništva.

Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 100.000,00 KM JU Poljoprivredni institut Republike Srpske na ime ostavrivanja prava na podsticajna sredstva za razvoj eksperimentalno – edukativnog i razvojnog centra JU Poljoprivredni institut Republike Srpske.

RTRS


 

online