Što prije zaustaviti urbanistički haos u Bijelјini :: zoricakusmuk.info ::

Što prije zaustaviti urbanistički haos u Bijeljini


U organizaciji Gradskog odbora SNSD u Bijeljini, u četvrtak 15. decembra, održana je javna rasprava na temu Zastupljenost građana u procedurama donošenja regulacionih planova. Pored stranačkih funkcionera, učešće su uzeli i predsjednici Savjeta gradskih Mjesnih zajednica, kako bi kroz argumentovan dijalog, ukazali na konkretne urbanističke probleme i ponudili rješenja u cilju prevazilaženja trenutnih poteškoća.

Kao uvodničar u aktuelnu temu, DragoslavPerić ispred GrO SNSD Bijeljina, ukazao je na niz nedoslednosti kada su u pitanju same procedure za donošenje regulacionih planova, počevši od informisanosti samih građana na određenom lokalitetu, zatim na nemogućnost pravovremenog učešća u javnoj debati i sve do izigranih obećanja Odjeljenja za prostorno uređenje i samih investitora. Perić je istakao da je izrada regulacionog plana ozbiljan i odgovoran posao i da se mora ispoštovati volja svih zainteresovanih strana.

Oštre kritike na račun nadležnih, posebno gradonačelnika Bijeljine, izneli su predsjednici Savjeta MZ, pošto ih gradonačelnik Petrović ignoriše ili zanemaruje data obećanja nakon nedavnih sastanaka.

- „Jedna od osnovnih zamjerki je što građani ne znaju da se odlučuje o njihovoj sudbini i da donošenje regulacionog plana mimo njihove volje, prouzrokuje nesagledive posledice, te da se građani dovode pred svršen čin kada vide da se u njihovom naselju započinje izgradnja zgrade. Normalno bi bilo da se parcele korisnije i odgovornije iskoriste i da imaju potrebne sadržaje, počevši od uređenih zelenih površina oko buduće zgrade, adekvatan broj parking mjesta i dobre pristupne puteve uz neophodnu ostalu komunalnu infrastrukturu“, kaže Vladimir Radulović, predsjednik Savjeta MZ Bogdanovića plac.

Milorad Jović je istakao da nakon sastanka sa gradonačelnikom Petrovićem, ništa od obećanja za centralnu bijeljinsku MZ Stari grad nije ispunjeno, te da je time gradonačelnik pokazao koliko ga problemi građana u centru grada ne zanimaju, dok je Milka Đukanović, predsjednica Savjeta MZ Ledinci, istakla niz konkretnih problema na koje gradonačelnik i njegovi saradnici godinama ne reaguju.

- „Ledinci su najveće naselje u Bijeljini i sa najvećim brojem stanovnika, a imamo mnogo problema koji se ne rješavaju i svakim danom postaju sve veći. Ne postoji regulacioni plan, a gradi se intenzivno, kako u naselju Prvi decembar, u ulicama Save Mrkalja, Laze Lazarevića, a u Bordaševom sokaku je zgrada dijelom izgrađena i na samom asfaltu. Još ako na sve dodamo da kanalizacija u Račanskoj i susjednim ulicama nije urađena, da imamo smrad, a nemamo trotoare ni adekvatne pristupne puteve, kao prema novoj školi, onda je jasno da niko ne mari za opravdani bunt građana“, ističe Đukanovićeva.Na javnoj raspravi u prostorijama SNSD u Bijeljini, ukazano je da se aktivnije moraju predočiti problemi i ideje građana odbornicima i da se putem odborničkih inicijativa moraju ubrzati mnoga rješenja. 

- „Hoćemo pravilno i kvalitetno razvijanje grada u svakom njegovom dijelu na dobrobit svih i zato smo spremni da saslušamo vaše opravdane zahtjeve, kako bismo najbrže došli do valjanih rješenja. U praksi imamo situaciju da odbornici poslednji saznaju za određene probleme, ne samo u stambeno-komunalnoj oblasti, jer je namjera predlagača, kako gradonačelnika, tako i Odjeljenja za prostorno uređenje da sakriju konkretne probleme i time zadovolje apetite investitora, koji su najčešće u sukobu sa interesima običnih građana. Zbog toga smatram da je stručan pristup neophodan i da Mjesne zajednice i građani, treba da budu osnov za početak svake priče kako bismo imali pozitivan ishod i kvalitetna rješenja“, kaže Zlatan Lazarević, šef Kluba odbornika SNSD u Skupštini grada.

Želimo da damo svoj doprinos da Bijeljina izgleda moderno i da svaki naš sugrađanin ima pravo da učestvuje u donošenju odluka koje su za njega bitne, jer samo tako možemo postići stepen razvijenosti koji nam je potreban, jedna je od poruka sa održane javne rasprave u prostorijama SNSD-a u Bijeljini.

 

online