POTPISAN SPORAZUM O MEĐUSOBNOJ SARADNjI U OSTVARIVANjU ZADATAKA ZAŠTITE I SPASAVANjA IZMEĐU REPUBLIČKE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE RS I OPŠTINE PALE :: zoricakusmuk.info ::

POTPISAN SPORAZUM O MEĐUSOBNOJ SARADNjI U OSTVARIVANjU ZADATAKA ZAŠTITE I SPASAVANjA IZMEĐU REPUBLIČKE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE RS I OPŠTINE PALE


U prostorijama Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske potpisan je sporazum između Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Opštine Pale.

Na osnovu Sporazuma o međusobnoj saradnji u ostvarivanju zadataka zaštite i spasavanja, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske ustupa Opštini Pale materijalno-tehnička sredstva i medicinsku podršku.

Saradnja iz Sporazuma će biti realizovana na način da će Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske za vrijeme trajanja skijaške sezone Olimpijskom centru Jahorina, obezbjediti sanitetsko vozilo i medicinsko osoblje.

Takođe, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske Opštini Pale ustupa na trajno korišćenje dva kontejnera koja će biti korištena za vrijeme trajanja skijaške sezone u Olimpijskom centru Jahorina.

Potpisivanju sporazuma prisustvovao je v.d. direktora Republičke uprave civilne zaštitite Republike Srpske gospodin Milan Novitović i načelnik Opštine Pale gospodin Boško Jugović.

 

online