Koliko ćemo plaćati struju od 1. januara? :: zoricakusmuk.info ::

Koliko ćemo plaćati struju od 1. januara?


Cijena utrošenog kilovatčasa električne enegije, biće izmijenjene od početka naredne godine.

Usvojene blok tarife biće samo okvir za unošenje izmjena novim odlukama, o mrežarini i javnom snabdijevanju, pred Regulatornom komisijom za energetiku Republike Srpske, polovinom sedmice.

Sasvim je sigurno da će cijene mrežarine biti veće, s obzirom na to da su, na zahtjev za povećanje, imali zakonsku obavezu iz 2021. godine, i potrebu po osnovu likvidnosti.

Na rješavanje zahtjeva čekaju od proljetos.


Sadašnjim cijenema, kažu, nisu mogli pokrivati troškove niti obavljati redovne poslove. Posljednje povećanje mrežarine bilo je 2016. godine.

- Sada, često se borimo sa nedostatkom sredstava, borimo se sa likvidnošću. U svakom slučaju, nadamo se da će biti odobren dovoljan iznos novca, i naravno, imamo razuđenu mrežu. Imamo oko tri hiljade kilometara mreže koju održavamo - rekao je v.d.direktor ZP Elektro Hercegovina Trebinje Ognjen Kuljić.


Kumulativno, mrežarina, u iznosu računa za utrošenu struju, do sada je učestvovala sa oko 55 odsto. Rasprave o povećanju njene cijene završene su tokom godine, pred Regulatorom. Končanu odluku donijeće 15. decembra.

- Tada će biti raspravljano o zahtjevima Oparatora distributivnog sistema za promjenu cijene naknade za korišćenje distributivne mreže - šef sektora za tarife i tržište, Regulatorna komisija za energetiku izjavila je šef sektora za tarife i tržište, Regulatorna komisija za energetiku Nada Ćeranić.


Biće veća, a o cijenise samo nagađa. Nezvanično, distributeri bi mogli računati do dvadeset odsto. Ako novca ne bude za redovno poslovanje i investicije, alternativa je kredit.

Osim nove cijene mrežarine, koja će biti utvrđena 15.decembra, na istoj sjednici REERS, trebalo bi da bude utvrđena i nova cijena kilovačasa za male potrošače i kategoriju domaćinstva. Javni snabdjevač, ERS, podnijela je zahtjev za za promjenu, a jedna od varijanti je da cijena na nivou godine bude ista.

Po saznanjima do kojih smo došli, bila bi formirana "negdje između" tzv. ljetnje i zimske tarife. U prilog tome idu i najave prethodnih dana iz Elektroprivrede i Regulatorne komisije, da bi računi za januar, za oko 70 odsto domaćinstava, mogli biti manji, jer ne bi bila primjenjena sadašnja "zimska tarifa". Na bazi pretpostavki, npr. za potrošenih 500 kilovata, u prvom razredu blok tarifa, iznos za januar bi bio oko 68 maraka, bez PDV-a. Svaki kilovat preko podliježe drugoj formuli za obračun, a najveće povećanje, imaće potrošači koji troše više od 1.500 kilovata energije.

- U tarifnim postupcima, prije ovoga, i ove cijene koje sada plaćamo, ta cijena je manja od prosječne cijene naše proizvodnje, jer je umanjivana za prihod od izvoza. Znači, ono minimalno povećanje, koje bismo trebali očekivati, ukoliko se desi zahtjev za energiju, to je da ta energija dostigne nivo naše prosječne proizvodne cijene, koja je utvrđena 2016.godine. Znači, do sada nije bila ni na tom nivou - dodala je Ćeranić.

Riječ je, potvrdila je Ćeranić, o minimalnim promjenama koje mogu očekivati domaćinstva. Tek kada budu usvojene cijene mrežarine i promjene za javno snabdijevanje, potrošači će moći da kalkulišu potrošnjom, prije ispostave računa za utrošenu el.energiju. Nove cijene primjenjivaće se od prvog januara.

RTRS

 

online